Bayram Fm

Zengin olmak için okunacak Dualar, Çekilecek zikirler, okunacak sureler

Zengin olmak için okunacak Dualar, Çekilecek zikirler, okunacak sureler
5.767 views
03 Ağustos 2020 - 12:07

Zengin olmak için okunacak Dualar, Çekilecek zikirler, okunacak sureler

 

Zengin olmak için okunacak Esma

Manası: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hakkında noksanlık ve
ihtiyaçtan sözedilemeyendir.
Tesbihat: Mahlukata muhtaç olmamak ticaretin iyi olması
zengin olmak için 1060 defa okunur. Hastalık ve bela üzerine
okunduğunda hastalık ve bela gider. Bir kimse okusa ve eliyle
bütün azalarını sıvazlasa bela ondan uzaklaşır.
Sırları: Zenginliğinin hudud ve ölçüsü olmayan ve bütün yaratılmışlardan müstagni olan zat demektir devam edenler yaratılmışa muhtaç olmaz rabbın lütfü keremi ile ganileşir zengin matlup olur. Cenabı Hakk çok okuyana vird edinene hiç
ümit etmediği yerden rızık ve servet verir. Ve bunlara götüren
yolları kapıları açar. Maişetinde büyük değişiklik zuhura gelir
herkesin kalbi sevgi ile meyil eder mülkü artar.
Esma’ül Hüsna ile Dua Etmek:
Öyle Ganiyysin ki lütfunu hak etmek gerekmez
İhsanina layık olmak gerekmez
Elim istediklerime yetişmiyor kalbimin emelleri hiç bitmiyor
Hayallerime kainat dar geliyor dilime sadece dua değiyor
İstesem ancak senden isterim
İyyakenestain iyyakenastain
Esma’ül Hüsna Şerhi:
İsm-i Celîl El- GANİY
Anlamı Çok zengin ve herşeyden müstağni
Tesbih Adedi günde 1060
Tesbih Niyeti Büyük servet ve geniş rızıkAcil Rızık için okunacak dualar

 

 

ACİL RIZIK İÇİN Vakıa Suresi ve Duası | Allahümme inni es’elüke min fadlike ve rahmetike fe inn

ACİL RIZIK İÇİN Vakıa Suresi ve Duası ; https://www.youtube.com/watch?v=lBPxRIWwkBA
NE DERDİN NE SIKINTIN VARSA SABAH 7 DEFA OKU ; https://www.youtube.com/watch?v=4WzpltG98W8
100 DEFA OKUYANIN 100 GÜNAHI SİLİNİR ; https://www.youtube.com/watch?v=Gqj6AaE6lhY
NE NİYETLE OKUNURSA KABUL OLUR ; https://www.youtube.com/watch?v=dtmJRCAgPTk

Vakıa Suresi ile ilgili Peygamberimizden bir çok rivayet vardır. Peygamberimiz “Her kim, Vâkia sûresini her gece bir defa okumayı adet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez” buyurmuşlardır. Bu süre zenginlik süresi olarak da bilinmektedir
Rivayetlere göre Vakıa suresi faziletleri
İkindi namazı kılınıp ardından 14 defa okunursa, rızık yağmur gibi yağar, Allah Teala işlerini kolaylaştırır.
Bu Surenin her gece akşam namazından sonra okunması tavsiye edilmiştir. Rızık, fakirlik ve yoksulluktan kurtulup zenginlik nimetine kavuşmak için okuyanlar,akşam namazından sonra okumaya devam etmelidirler.
Vakıa Suresini ara vermeden Her gün 40 defa olmak üzere 40 gün üst üste (ara vermeden) okuyan kişi hayatı boyunca fakirlik görmez. Allah o insana günaha girmeden ve zahmet çekmeden helal rızıklar verir.
Peygamber Efendimizin fakirlik görmek istemeyen, rızık arayan kişilerin akşam namazından sonra okumalarını söylemiştir.
Bu süre zenginlik süresi olarak da bilinmektedir
Acil Rızık için, Vakıa Süresi ve Duası.Allahümme inni es’elüke min fadlike ve rahmetike fe innehu lâ yemlikühe illâ ente.

Acil rızık duası: Her gün Sabah namazından sonra 70 kere okunur
<pre><code> اللهم ان اسألك من فضلك ورحمتك فانه لايملكها الا انت
</code></pre>
“Allahümme inni es’elüke min fadlike ve rahmetike fe innehu lâ yemlikühe illâ ente”

“Allahım muhakkak ki ben sadece senin fazlından ve rahmetin den istiyorum. Ki bu fazıl ve rahmete ancak ve ancak sen malik olabilirsin.”
Rabbimiz bizleri Sen senden başka kimseye muhtaç etme.
Kaynak: İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Beyrut 1969, IV, 282

Büyük servet ve geniş rızık için okunacak Esmalar

Manası: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hakkında noksanlık ve
ihtiyaçtan sözedilemeyendir.
Tesbihat: Mahlukata muhtaç olmamak ticaretin iyi olması
zengin olmak için 1060 defa okunur. Hastalık ve bela üzerine
okunduğunda hastalık ve bela gider. Bir kimse okusa ve eliyle
bütün azalarını sıvazlasa bela ondan uzaklaşır.
Sırları: Zenginliğinin hudud ve ölçüsü olmayan ve bütün yaratılmışlardan müstagni olan zat demektir devam edenler yaratılmışa muhtaç olmaz rabbın lütfü keremi ile ganileşir zengin matlup olur. Cenabı Hakk çok okuyana vird edinene hiç
ümit etmediği yerden rızık ve servet verir. Ve bunlara götüren
yolları kapıları açar. Maişetinde büyük değişiklik zuhura gelir
herkesin kalbi sevgi ile meyil eder mülkü artar.
Esma’ül Hüsna ile Dua Etmek:
Öyle Ganiyysin ki lütfunu hak etmek gerekmez
İhsanina layık olmak gerekmez
Elim istediklerime yetişmiyor kalbimin emelleri hiç bitmiyor
Hayallerime kainat dar geliyor dilime sadece dua değiyor
İstesem ancak senden isterim
İyyakenestain iyyakenastain
Esma’ül Hüsna Şerhi:
İsm-i Celîl El- GANİY
Anlamı Çok zengin ve herşeyden müstağni
Tesbih Adedi günde 1060
Tesbih Niyeti Büyük servet ve geniş rızık

 

 
Zengin olmak için okunacak sureler

Bu kısa bilgilerden sonra gelelim faziletine dair
bazı hadisi şeriflere
“Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’an’ın zirvesi
de Bakara suresidir. Her kim onu evinde geceleyin okursa üç gün o eve şeytan girmez. Kim de
onu evinde gündüzün okursa o eve üç gün ,şeytan
girmez. ” (Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr; Ebu Yâ’lâ, İbn
Hibbân, Taberânî, Beyhakî).
“Her kim Bakara suresini okursa başına Cennet
tacı geçirilir. ” (Dârimî 2/447, 10572).
“Bakara suresini öğretmek bereket, terketmek
ise pişmanlıktır. Sihirbazlar onu elde etmeğe güç
yetiremezler. O Kur’an’ın çadırıdır. ” (Dârimî,
2/446, 10570).
Ebu Mes’ud’un rivayet ettiği hadîs ise şöyledir:
“Her kim Bakara suresinin son iki ayetini okursa
onu her türlü kötülükten korurlar. ” (Müslim, I,
555, hadis no: 807).
Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle demiştir:

“ Rasûlullah (s.a.v.), bir askerî müfereze göndermek istemişti ve bunlar sayılı kişilerdi onların
okumalarını istedi. Herkes Kur’ân’da ezberinde
olan yerlerden okuyacaktı derken yaşı en küçük
olan birine geldi ve
“Ey falan ezberinde ne var” diye sordu. Oda
benim ezberimde bu var şu var ve Bakara sûresi
var dedi. Rasûlullah (s.a.v.),
“Senin ezberinde Bakara sûresi de mi var?”
Dedi. O kişi de
“Evet” dedi.
“O halde haydi git sen bu müfrezenin emîri
(komutanısın)” buyurdu. O müfrezeye katılan
yaşlılardan biri bu olay üzerine şöyle dedi:
“Ey Allah’ın Rasûlü! Bakara sûresini öğrenmeme engel olan şey onun hakkını verememek korkusu idi.”
Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kur’ân-ı öğrenin onu okuyun onu okutun.

Kur’ân-ı öğrenen ve onu okuyan ve gereğini yapan kimsenin örneği misk ile doldurulmuş bir kaba
benzer ki kokusu her yere yayılır. Kur’ân bilgisi olup
ta onu çevresine yaymayan onunla yatıp uyuyan
kimse ise ağzı bağlanmış misk kutusuna benzer ki
çevresi ondan istifade etmez.” (İbn Mâce, Mukaddime: 27)
Bize Amr b. Asım haber verip (dedi ki), bize
Hammâd, Asım’dan, (O) eş-Şa’bi’den, (O da)
İbn Mes’ûd’dan (naklen) rivayet etti ki, O şöyle
demiş:“Kim Bakara Sûresinin baş tarafından dört
ayet, Kürsî ayetini, Kürsî ayetinden sonraki iki ayeti ve Bakara Sûresinin sonundan üç ayet okursa,
o gün ona da, ailesine de ne bir şeytan, ne de
hoşlanmayacağı birşey yaklaşmaz! Bu ayetler, aklı
başından gitmiş hiçbir kimsenin üzerine okunmaz
ki, o iyileşmiş olmasın!” Şuab, 2/464
Devamlı okuyanı, Hakk Teâla sihir belasından
muhafaza eder. Ruhi bunalıma karşı 3 defa
okunur. Tehlikeli durumlarda ve duanın kabulü
için okunur.
Here kim Bakara suresinin 1-5. ayetlerini temiz
bir kağıda yazar, zemzem suyu dolu kabın içinde
bekletir, sabah aç karnına içerse, ezberleme kabiliyeti artar
Tehlike anında ve Duaların kabul olması için
Bakara Suresi okunur. Ayrıca ruhi bunalıma karşı
üç defa okunur.
Her kim uyuyacağı zaman bakara suresinin
163-164. ayetlerini okursa, Allah’u Teala o kişiye
Kuran’dan ezberlediklerini unutturmaz.
Tarla ve Mahsulün bereketlenmesini isteyen
kişi, Bakara suresinin 126. ayetinde geçen İbrahim
(a.s.)’ın da yaptığı şu duayı yapmasının çok büyük
faydası vardır.
Dünya ve ahirette her bakımdan mutlu olmak
isteyen kişi Bakara Suresinin 201. ayetini okumaya
devam etmelidir. (Rabbena Duası – Bakara Suresi
201 ve İbrahim Suresi 41)
Resulullah (s.a.v.) bir adamın elinden tuttuğu
zaman bu duayı etmeden bırakmazdı.
Resulullah (s.a.v.) bir hastanın yanına girdi.

Adam tüyü yolunmuş tavuk gibi olmuştur. Ona:
-”Allah’a dua et yahut O’ndan bir şey iste!”
buyurdu. Hasta kişi de dedi ki:
-”Allah’ım Bana ahirette edeceğin azabı dünyada et.”
Resulullah (s.a.v.)’de:
-”SübhanAllah! Senin buna gücün yetmez.
Rabbena duasını etsene!” buyurdu ve ona dua
etti. Allah’ü Teala da ona şifa verdi.
“Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil
âhireti haseneten ve Kinâ azâben-nar. (Bakara
201)Rabbenağfir lîvelivâlideyye velil-mü’minîne
yevme yekûmül-hisâb. (İbrahim 41)
Bakara Suresinin 250. ayetinde zikredilen dua,
büyük imtihanlara tabi tutulduktan sonra Calut’un
ordusunun karşısına çıkan müslüman kumandan
Tâlut’un geride kalan bir avuç askerinin yaptığı
duadır. Hz. Davud (a.s.)’da Talut’un askerleri
arasındaydı. Kuran-ı Kerim’in beyanına göre Hz.
Davut (a.s.) Calut’u öldürmüş ve Talut’un ordusu
zafere kavuşmuştur. Düşmanları mağlup edip zafere kavuşmak isteyen kişi, Bakara suresinin 250.
ayetini dilinden düşürmemelidir.
Amennerresulu okunan eve 3 gün şeytan girmez. Okuyan Allah’ın sevgisini kazanır. Allah’ın
himayesine girer. Okuyana ferahlık verir. Bütün
arzuları ayağına gelir.Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular:
“Allah’ın kitabındaki en büyük ayet “Allahü lâ
ilâhe illâ hüve’l-hayyu’l-kayyûm” dur.”
“Ayete’l-Kürsî okunan eve şeytan yaklaşamaz.”
“Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ânın zirvesi
“Bakara Suresi”dir. Bakara Suresinin zirvesi ise
“Ayete’l-Kürsi” ayetidir.”
Peygamberimiz (s.a.v.)
“Sizden biriniz uyumadan önce bin ayet
okuyamaz mı?” buyurdu. Sahabeler
“Buna kimin gücü yeter?” dediler. Peygam

berimiz (s.a.v.)
“Sizden biriniz uyumadan Âyete’l-Kürsiyi
okuyamaz mı? Ayete’l-Kürsi bin ayet değerindedir”
buyurdular.
“Kim evden çıkarken Âyete’l-Kürsiyi okursa dö-
nene kadar Allah’ın koruması altında olur.”
“Kim her namazın arkasından “Âyete’l-Kürsi”
okursa, sonunda 33’er defa “SübhanAllah, Elhamdülillah ve Allahü Ekber” derse ölünce mutlaka cennete girer.”
“İçinde devamlı olarak “Ayete’l-Kürsi” okunan
evde şeytan barınmaz, sihir tesir etmez ve Allah o
evi de içindekileri de koruma altına alır.”
Ayete’l-Kürsi’yi Evden çıkarken okunursa o eve
30 gün hiçbir şer dokunamaz. Eve geldiği zaman
okursa Allah o evden fakirliği kaldırır. Yatarken
veya yolculuğa çıktığı zaman 7 defa okur ve altı
yöne ve içine nefes ederse Allah onu her tehlikeye
karşı korur ve muhafaza eder. Bir bardak suya 50
defa okur ve üfler sonra onu içerse aklı ve fehmi

ziyade olur. Ezan ve kamet arasında okunursa
günahlara kefaret olur. Her namazdan sonra
okunursa çok büyük fazileti vardır.
Kalbinde, ciğerlerinde veya midesinde rahatsızlık
olanlar, Ayete’l-Kürsi’yi bir kaba yazar, içine zemzem suyu koyar ve o suyu üç kere okuyup Allah’ın
kendisine şifa vereceğine inanarak sabahları aç
karına içerse, Bi-iznillah hastalığına şifa olur.
Bir kimse rızkının genişlemesi, borcundan
kurtulması, hapisten kurtulması, düşmanlarından
kurtulması veya önemli bir isteğinin kabul edilmesi için bir zalimden yardım dilemesi gerekirse,
abdestli olarak 170 kere Ayete’l-Kürsi’yi okursa
istediği verilir.
Her gün 18 kere Ayete’l-Kürsi okuyanın kalbi
hikmetle dolar; 100 kere okuyan bir takım ilahi
lütuflara ulaşır; 120 kere okuyan her türlü kaza
ve beladan korunu; 170 kere okuyana herkes itaat
eder.Ayete’l-Kürsi 50 kere okunup mallarının üzerine
üfürülürse, hırsızdan, diğer Felaketlerden koruma
altına alınır. Ayrıca servetinin bereketi olmasını
sağlar.
Bir zalimin yanına giderken Ayete’l-Kürsi
okuyup;
[“Yâ Hayy’u, Yâ Kayyûm, Yâ bedî’as-semâvâti
vel-ard Yâ zel-Celâli vel-İkrâm”] duasından sonra:
“ Ya Rabbi! Bu ayeti kerime ve içindeki yüce isimlerin hürmetine bu zalimin dilini bağla, ağzını kilitle, hakkımda iyilikten başka bir şey konuşmasın.”
der de zalimin yanına girerse, Allah’u Teala o zalimi dilsiz gibi kılar, Allah’u Tela’nın izniyle ondan
zarar gelmez.
Bir kimse Ayete’l-Kürsi’yi bir kağıda yazıp,
kapısının üzerinde temiz bir yerde bulundurursa,
evde bulunan aile fertlerive malı her türlü Felakete karşı emniyette olur. Aynı şekilde iş yerinin
münasip bir yerine asılırsa, müşterilerinin gelmesine vesile olur.
Korkuylu bir mekanda bulunan veya kötülük
ve zulümlerden çekindiği kimseler arasında olan
kişi, 21 kere Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah’u Teala
onların şerrinden, okuyan kulunu muhafaza eder.

40 gün sûreyle her gün 1000 kere okuyanın
isteği ne ise Allah’u Teala’nın izniytle gerçekleşir.
Cuma günü ikindi namazından sonra 178 kere
okuyanın duaları kabul olunur.
Bir kimse Cuma günü ikindiden sonra Ayete’lKürsi’yi ıssız bir yerde 17 defa okursa, daha evvel
kendinde bulunmayan haller meydana gelir. O
anda dua etse, duası kabul olunur.
Nazar olmuş kişiye 7 kere okunursa, Allah’u
Teala’nın izniyle şifa bulur.
Bir kimse, her gün 100 tane Ayete’l-Kürsi’yi
okursa kendisinde ruhani haller ortaya çıkar.
Bir kişi cuma gübü sabah namazına 1 veya 1,5
saat kala kalkıp abdest alır, kıbleye karşı diz üstü
oturur ve 313 kere Ayete’l-Kürsi’yi okuduktan sonra :”Ey ulu rabbim! bu ayeti kerimenin hürmetine,
bedir savaşına katılan 313 sahabe hürmetine, “…
sıkıntımı gider” (… kısmında ihtiyacını söyler) diye
dua ederse, Allah’u Teala onun istediğini yerine
getirir.”
Her kim teheccüd vaktinde kıbleye dönerek

Surelerin Esrarı ve Hikmeti
313 kere Ayete’l-Kürsi’yi okuduktan sonra ellerine
kaldırrır ve istediğini rabbine bildirirse, bi-iznillah
duası kabul olur.
Bir kimse evbinden çıkarken yahut düşmanlarından korktuğunda veyahut yırtıcı hayvanlardan
korktuğunda Ayete’l-Kürsi’yi okursa Hakk Teala
70.000 melek gönderir. Onun için istiğfar ederler
ve korktuğu şeylerden emin kılar, muhafaza ederler. Evine döndüğünde deAyete’l-Kürsi’yi okursa,
Allah’u Teala o kulundan fakirliği kaldırır.
Muhakkak Ayete’l-Kürsinin lisanı vardır. Bir
mümin Ayete’l-Kürsi’yi okuduğunda, Arş-ı Ala’nın
altında secdeye kapanır. Kendisini okuyanın Rabbül Alemin’den Affolmasını ister. Peygamberimiz (s.a.v.)
“Bu ayetleri okuyup tefekkür etmeyene yazıklar
olsun” buyurmuşlardır
Bu sureyi üç defa okuyan, kul borcundan kurtulur ve ummadığı taraftan kendisine bol dünyalık
ihsan edilir.
Zengin olmak için ya da borçlarını ödeyebilmek
için günde 3 defa okunur. Okuyan fakirlikten kurtulur.
Evliyanın büyüklerinden biri, Hızır (a.s.)’a, vefat anında imansız gitmemek için nelerin yapılması
gerektiğini sordu. Hızır (a.s.):
-”Resulullah (s.a.v.) hazretlerine kulun son
demde imanını muhafaza eden şeyleri sordum.
Resulullah (s.a.v.) bana dedi ki:
1- Fatiha Suresi;
2- Ayete’l-Kürsü;
3-Amenerrasülü;
4-Al-i İmran suresinin 18. ve 19. ayetinin bir
kısmı ve 26-27. ayetlerini devam eden kişi imanını
korur. Allah’u Teala’nın izniyle ahirete iman ile
göçer.”
Çocukları şeytan, cin ve ümmü sıbyan denilen
kötülüklerden korumak için Al’i İmran suresinin 1-3
ayetini yazıp üzerinde taşınmalı ve okunmalıdır.
Kalp çarpıntısı için Ali-İmran suresinin 83-85.
ayeti kerimeleri, yeni ve topraktan pişirilmiş bir kap
içerisine yazılır. temiz yağmur veya kuyu suyu ile
içi doldurulur, hastaya içirilirse, Allah’u Teala’nın
lütfu ile şifa bulur.
İmanın korunması ve hidayette daim olmak
için, Al-i İmran suresinin 8-9. ayetinde geçen dua
okunmalıdır. Al-i İmran suresinin 8. ayeti sabah
akşam 7 kere okuyan kimsenin kalbini Allah’u
Teala’nın karartmayacağı ve son nefesini kamil bir iman ile vermesine vesile olacağı rivayet
olunmuştur.Allah’u Teala’dan hakikiş manada korkan
müminler Al-i İmran suresinin 16. ayetinde
zikredildiği şekilde dua etmişlerdir.
Zekeriya (a.s.) mihrapta otururken Rabbinden
temiz bir zürriyet için Al-i İmran suresinin 38. ayetinde zikredildiği şekilde dua etmiş, 90 yaşında
olmasına rağmen bu şekilde dua etmesi sebebiyle
Yahya (a.s.) gibi çok hayırlı bir evlat sahibi oldu.
Al-i İmran suresinin 53. ayetinde geçen dua, İsa
(a.s.)’a iman eden havarilerin yaptıkları bir duadır.
Ahirette sahabe ve salihlerle beraber olmak için
ara ara okunmalıdır.
Birbirini sevmeyen iki müslüman kardeşin
aralarında sevgi olması veya bir topluluğun kendisini sevmesi için Al-i İmran suresinin 103-104.
ayetlerini yazıp üzerinde taşımanın bi-iznillah tesiri çoktur.
Düşmanına galip gelmek isteyen kişi, pazartesi
günü oruçlu olduğu halde öğlle ve ikindi arasında
Al-i İmran süresinin 111-112. ayetlerini yazıp
üzerinde taşırsa, bi-iznillah zafere kavuşur.
Peygamberler ile beraber cihad edip pek çok
işkencelere maruz kalan müminler, Al-i İmran
suresinin 147. ayetinde zikredildiği üzere dua
etmişler ve duaları kabul olmuştur.
Her türlü maddi ve manevi rahatsızlıkları olan
kişiler Al-i İmran suresinin 154. ayetini ve Fetih
suresinin 29. ayetini yazıp çokça okumalıdır.
Cehennem azabından korunmak, peygamberler, sıddıklar ve şehidlerle beraber olmak ve
kıyamet gününde rezil-rüsva olmamak için Al-i
İmran suresinin 193-194. ayetlerini okumalıyız.

 

avcılar escort
bayrampaşa escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
deneme bonusu veren siteler
casino siteleri
bahis siteleri
bonus veren siteler

cepbahis
dinamobet
savoybetting
dumanbet

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.