Bayram Fm

Zekeriyya Aleyhisselam ( Peygamberler Tarihi )

Zekeriyya Aleyhisselam ( Peygamberler Tarihi )
59 views
26 Haziran 2020 - 11:26

Zekeriyya Aleyhisselam ( Peygamberler Tarihi )

Yüce Kitabımız Kuran’ı Kerim’de buyruluyor ki:
“Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya olan rahmetini anmadır. Bir zamanlar o, Rabbine gizlice (içinden) yalvarmıştı.Şöyle demişti: “Ey Rabbim! Şüphesiz (artık
öyle bir durumdayım ki) benim kemiğim zayıflayıp
gevşedi ve başım(ın saçı) bembeyaz alev gibi tutuş-
tu. Sana dua etmekle de ey Rabbim, hiçbir zaman
bedbaht olmadım.”
“Gerçekten ben, arkamdan yerime geçecek varislerden endişedeyim. Karım da kısır bulunuyor. Onun
için katından bana bir çocuk ihsan et.”
“Ki bana da mirasçı olsun, Yakub ailesine de mirascı
olsun. Rabbim, onu sen rızana kavuştur.”
Allah şöyle buyurdu:
“Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz sana Yahya isminde bir
oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş
yapmadık.”

Zekeriyya: “Rabbim! Karım kısır, ben de son derece
kocamışken nasıl oğlum olabilir?” dedi.
(Allah yahut Cebrail ona şöyle) dedi: “Dediğin gibidir, (fakat) Rabbin buyurdu ki, bu işi yapmak bana
kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım. Halbuki
sen hiçbir şey değildin.” Zekeriyya şöyle dedi: “Rabbim! Bana alâmet ver.”
Allah: “Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde,
üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir.” buyurdu.Nihayet (birgün konuşamayınca)
mihrabdan kavmine karşı çıktı da onlara “Sabah ve
akşam (Rabbinizi) tesbih edin” diye işaret etti. “Ey
Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl” (dedik) ve daha çocukken ona hikmet verdik.Hem de katımızdan bir merhamet ve (günahlardan) paklık verdik, o çok takva
sahibi idi. Anne ve babasına karşı iyi davranan bir
kimse idi, zorba ve isyankâr değildi.Doğduğu gün,
öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun”.
(Meryem Suresi 2—15)
İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerdendir. İsmi
Zekeriyyâ bin Âzan bin Müslim bin Sadun olup, soyu
Süleymân aleyhisselâma ulaşır.
Yahyâ aleyhisselâmın babasıdır. Mûsâ aleyhisselâmın
getirdiği dinin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti.
Marangozluk yapar elinin emeğiyle geçinirdi. Kavmi
tarafından şehit edildi.
Zekeriyyâ aleyhisselâm zamânında Şâm vilâyeti

Batlamyüsilerin elindeydi. Onlar Kudüs’te bulunan
Beyt-ül-Makdis’e hürmet ederlerdi. Beyt-ül-Makdis
mâmur olup gece ve gündüz orada ibâdet edilirdi.
Mescidde Hârûn aleyhisselâm neslinden din büyükleri vardı.
O zamanlarda İsrâiloğulları arasında peygamber
yoktu. Bunlar bir peygamber göndermesi için gece
gündüz Allahü teâlâya duâ ettiler. Allahü teâlâ, Beyt-i
Makdis’te Tevrât yazmayı ve kurban kesmeyi idâre
eden Zekeriyyâ
aleyhisselâmı peygamber olarak vazifelendirdi.
Zekeriyyâ aleyhisselâm insanlara nasihat ederek
doğru yola çağırdı. İsrâil oğullarından onun bildirdiklerine inananlar olduğu gibi, inanmayıp karşı çıkanlar daha çok oldu. Zekeriyyâ aleyhisselâm, İmrân bin
Mâsân isminde bir dostunun kızı olan Elisa ile evlendi. Elise ile hazret-i Meryem kardeş olup babaları İmran idi. İmrân önce Elisa’nın annesi ile sonra bunun
başka erkekten olan kızı Hunne ile evlenmişti. Hazret-i
Meryem’in annesi olan Hunne;
‘’Cenâb-ı Hak bana bir oğul ihsân ederse Beyt-ülMakdis’e hizmetçi yapacağım.’’ diye adakta bulundu. Kızı oldu. Adını Meryem koydu. Hazret-i Meryem
doğmadan önce babası İmrân vefât etti. Hunne kızı
Meryem’i teslimetmek üzere Beyt-ül-Makdis’e götürdü. Orada bulunan âlimlere niyetini anlatıp nezrinin
kabûlünü ricâ etti. Meryem, Beyt-i Makdis’e kabul

edildi. Fakat Meryem’in kimin himâyesinde kalaca-
ğı husûsunda Beyt-i Makdis hizmetçileri olan âlimler
arasında anlaşmazlık oldu. Zekeriyyâ aleyhisselâm;
“Çocuğu himâyeme ben alacağım. Akrâbalık yö-
nünden çocuğa en yakın benim.’’ dedi.
Diğer âlimler de çocuğu himâyelerine almak istediler. Çekilen kur’a neticesinde hazret-i Meryem’in
Zekeriyyâ aleyhisselâmın himâyesinde kalması kararlaştırıldı. Zekeriyyâ aleyhisselâm hazret-i
Meryem’i evine götürdü. Onu hanımı Elisa büyüttü. Sonra da hazret-i Meryem için Beyt-i Makdis’te
yüksek bir oda yaptırdı. Hazret-i Meryem bu odada hem Allahü teâlâya ibâdet etti, hem de
Zekeriyyâ aleyhisselâmdan Tevrât okudu. Zekeriyyâ
aleyhisselâm ona hergün yiyecek getirir, ibâdetten
bir şey öğretirdi. Bir kış günü odasına girdiğinde
önünde dünyâ yiyeceklerine benzemeyen türlü türlü
nimetler gördü. Nereden geldiğini sorduğunda;
‘’Allahü teâlâ tarafından geliyor.’’ diye cevap verdi. Bu yiyecekler Allahü teâlânın kudretinden
hazret-i Meryem’ e verdiği bir kerâmetti. Zekeriyyâ
aleyhisselâm 99 veya 120 yaşına geldiği halde neslini devâm ettirecek bir evlâdı yoktu. Hanımı da zaten çocuk doğurmuyordu ve 98 yaşındaydı. Gerek
Zekeriyyâ aleyhisselâmın, gerekse hanımının çocuk
sâhibi olma yaşları geçmişti. Fakat içine bir evlâd
sevgisi düşüp kendisine sâlih bir evlâd ihsân etmesi

için Allahü teâlâya duâ etti. Allahü teâlâ ona Yahyâ
isminde bir oğlan çocuğu ihsân edeceğini Cebrâil
aleyhisselâm vâsıtasıyla bildirdi. Birgün Zekerriyyâ
aleyhisselâm odasında namaz kılarken beyaz elbiseler içerisinde Cebrâil aleyhisselâm gelerek Allahü teâlânın kendisine Yahyâ isminde bir oğul ihsân
edeceğini müjdeledi.
Ayrıca onun hazret-i İsâyı tâsdik edeceğini, zamânın
büyüklerinden ve bütün kötülüklerden uzak, nübüvvetle (peygamberlikle) muttasıf, sâlihler zümresinde
bir zât olacağını haber verdi. Zekeriyyâ aleyhisselâm
bu müjdeye sevinip arzusunun çabukluğunu arz
ederek:
“Yâ Rabbi! Bana vâd ettiğin çocuğun meydana geleceğini delil ve alâmet olmak üzere, bu gönlüme
yerleşmesi ve kalbimin bana vâdettiğin şeyde mutmain olması için bir nişan ver. O alâmetle bu nimeti
şükürle karşılayayım.’’ diye münâcaatta bulundu.
Allahü teâlâ Zekeriyyâ aleyhisselâmın duâsını kabul
ederek;
‘’Senin için alâmet, birbiri ardınca üç gece (ve gündüz) insanlarla konuşmamandır.’’ buyurdu.
Yahyâ aleyhisselâm ana rahmine düşünce Zekeriyyâ
aleyhisselâm konuşamaz oldu. Meramını ancak
işâretle anlatabiliyordu. O, bu üç gün içinde devamlı ibâdet ve zikirle meşgul oldu. Cenâb-ı Hakka
karşı hamd ve şükür vazifesini yerine getirdi. Müddet

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.