Bayram Fm

Yahya Aleyhisselam ( Peygamberler Tarihi )

Yahya Aleyhisselam ( Peygamberler Tarihi )
82 views
26 Haziran 2020 - 11:26

Yahya Aleyhisselam ( Peygamberler Tarihi )

Yüce Kitabımız Kuran’ı Kerim’de buyruluyor ki:
“Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl” (dedik) ve daha çocukken ona hikmet verdik. Hem de katımızdan bir
merhamet ve (günahlardan) paklık verdik, o çok takva sahibi idi. Anne ve babasına karşı iyi davranan bir
kimse idi, zorba ve isyankâr değildi. (Meryem Suresi
12-13-14)
İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden.
Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğludur. Annesinin ismi Elisa olup, İmran’ın kızıydı. Dâvûd aleyhisselâmın neslinden olup, hazret-i Meryem’in teyzesinin oğludur.
Allahü teâlâ, onu babası Zekeriyya aleyhisselâmın
duâsı üzerine ihsân etti. Zekeriyyâ aleyhisselâm doksan dokuz veya yüz yirmi yaşına geldiği hâlde neslini
devam ettirecek bir evladı yoktu. Hanımı da doksan
sekiz yaşındaydı. Gerek kendisinin, gerekse hanımı-
nın çocuk sâhibi olma yaşları geçmişti.
Fakat içine evlâd sevgisi düşüp kendisine sâlih bir
evlâd ihsân etmesi için Allahü teâlâya duâ etti. Allahü teâlâ Zekeriyyâ aleyhisselâmın duâsını kabul etti.
Zekeriyyâ aleyhisselâm odasında namaz kıldığı sırada Cebrâil aleyhisselâm ona şöyle nidâ etti:
‘’Yâ Zekeriyyâ muhakkak Allahü teâlâ sana kendinden gelen bir kelimeyi (İsâ aleyhisselâmı) tasdik edici
ve kereminin seyyidi ve nefsine hâkim se sâlihlerden

bir peygamber olmak üzere Yahyâ’yı müjdeliyor.’’
Bu husus Âl-i imrân sûresi 38-39. âyetlerinde bildirilmiştir. Zekeriyyâ aleyhisselâmın ihtiyar olan hanımı
hâmile kaldı ve belirli müddetten sonra Yahyâ aleyhisselam doğdu.
Rivâyete göre Yahyâ aleyhisselâmın doğumu ile İsâ
aleyhisselâmın doğumu aynı seneye rastlamaktadır.
Doğumundan itibaren fevkâledelikler içinde olan
Yahyâ aleyhisselâm babası Zekerriyyâ aleyhisselâmın
nezâretinde yetişti. Küçük yaşta Tevrât’ı okumaya ve
hükümlerini anlamaya başladı.
Zâten Allahü teâlâ tarafından ona küçük yaşından itibâren hikmet ihsân edildiği, Tevrât’ı okuyup
hükümlerini anlama kâbiliyeti verildiği bildirilmiş-
tir. Tevrât’ı ve hükümlerini küçük yaşta öğrenmiş
olan Yahyâ aleyhisselâm bâzen Beyt-ül Makdis’te
(Mescid-i Aksâ) bâzen de tenhâ ve ıssız yerlerde Allahü teâlâya ibâdet ve tâatla meşgul olurdu. Öğrendiklerini İsrâiloğullarına anlatır, onları Allahü teâlânın
emirlerini yapmaya yasaklarından kaçınmaya dâvet
ederdi.
Gâyet mütevâzi ve sâde bir hayat yaşar, kıldan
elbise giyer, arpa ekmeği yerdi. Dünyâya gönül vermezdi. Gece gündüz Allahü teâlâya ibâdet eder,
Allah korkusundan dolayı çok ağlardı. Göz yaşları sebeviyle nûrlu yüzü yara olurdu.
Yahyâ aleyhisselâm rüşd (olgunluk) çağına ulaştığı

zaman, kendisine Allahü teâlâ tarafından peygamberlik emri bildirildi. İlk önce Mûsâ aleyhisselâmın
bildirdiği dinin esaslarına uyması ve Tevrât’ın hü-
kümlerini insanlara tebliğ etmesi emredildi. İsâ
aleyhisselâma İncil nâzil olup, Tevrât’ın hükmü kaldırılınca İsrâiloğularını İncil’in emir ve yasaklarına uymaya çağırdı.
Daha sonra Şam’a giderek insanları hak dine dâvet
etti.Yahyâ aleyhisselâmın dâvetini kabul edenler olduğu gibi, türlü bahânelerle ona karşı çıkanlar da
oldu.
Peygamberlerin mûcizelerini gördükleri hâlde onlara
inanmayıp, karşı çıkan ve birçok peygamberleri şehit
eden İsrâiloğulları İsâ aleyhisselâma karşı çıkıp onu
şehit etmek istediler. Allahü teâlâ İsâ aleyhisselâmı
göğe kaldırdıktan sonra Yahyâ aleyhisselâm İncil’in
hükümlerini insanlara anlatmaya devâm etti.
Zâlim Yahûdi hükümdârı Herod’un torunu Birinci
Herod, hazret-i Yahyâ’ya iyi muâmelede bulunurdu.
Kendi kardeşinin kızı veya hanımının önceki kocasından bir kızı vardı. Yahûdi hükümdârı Birinci Herod bu
kızla evlenmeyi ve nikâhlarını Yahyâ aleyhisselâmın
yapmasını istedi. Yahyâ aleyhisselâm böyle bir evliliğin hazret-i İsâ’nın tebliğ ettiği İncil kitabında yasaklandığını ve böyle bir nikâhın imkânsız olduğunu
bildirdi. Bu duruma içerleyen kızın annesi, Yahyâ
aleyhisselâmın öldürülmesini istedi.

Yahyâ aleyhisselâma karşı iyi niyet sâhibi olan birinci
Herod da kadının ve kralla evlenmek isteyen kızının
isrârı üzerine Yahyâ aleyhisselâmın yakalanıp getirilmesi veya öldürülüp, başının getirilmesini adamları-
na emretti.
Herod’un adamları Yahyâ aleyhisselâmı yakalayıp,
başını kesmek sûretiyle şehit ettiler. Başka bir rivâyette
de
yakalayıp getirdiler. Herod kendisi başını kesmek
sûretiyle şehit etti. Kesilmiş olmasına rağmen Yahyâ
aleyhisselâmın başı mûcize olarak:
‘’Bu kızı almak sana helâl değildir.’’ diye defâlarca
söyledi. Allahü teâlâ Yahyâ aleyhisselâmın intikâmını
almak için onların başına bâzı musibetler gönderdi. Bâzı rivâyetlerde Herod ve evlenmek istediği kızı,
Kârûn gibi yerin yuttuğu bildirilmektedir.
Yahyâ aleyhisselâm şehit edildiği zaman otuz
dört yaşlarında bulunuyordu. Yahyâ aleyhisselâmın
mübârek bedeninin parçaları, başka başka şehirlerdedir. Başı ise Şam’daki Ümeyye Câmiindeki türbededir.
Yahyâ aleyhisselâm sûret itibârıyla zamânındaki insanların en güzeli ve hüsn-ü Cemâl sâhibiydi. İnsanlara karşı yumuşak huylu, tevâzu ve şefkât sâhibiydi.
Başındaki saçları seyrek ve sesi inceydi.
Ondan önce Yahyâ ismiyle isimlendirilen olmamış

ve ismi Allahü teâlâ tarafından bildirilmişti. Bu husus
Meryem sûresi 7. âyetinde bildirilmiştir.
Yahyâ aleyhisselâm günahlardan temiz kılınmış
olup, takvâ sâhibiydi. Tevâzu sâhibi olup itâatkar ve
halim selimdi.

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.