Bayram Fm

Müslümanların dokunulmaz hakları ( 40 Hadis )

Müslümanların dokunulmaz hakları ( 40 Hadis )
157 views
25 Haziran 2020 - 11:54

Müslümanların dokunulmaz hakları ( 40 Hadis )

63. Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine
göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını
sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir.”
Hz. Peygamber bunu açıklamak için, iki elinin parmaklarını
birbiri arasına geçirerek kenetledi.
Buhârî, Salât 88, Mezâlim 5; Müslim, Birr 65.
64. Numân İbni Beşir radıyallahu anhümâ’ dan rivayet
edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu:
“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve
birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu
hasta olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz kalır ve
ateşli hastalığa tutulurlar.”
Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66
65. Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, Ali radıyallahu anh’in oğlu
Hasan’ı öpmüştü. O sırada Akra İbni Hâbis de Peygamberimiz’in
yanında bulunuyordu. Akra:
Benim on tane çocuğum var, onlardan hiç birini öpmedim,
dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle bakıp:
“Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz” buyurdular.
Buhârî, Edeb 18; Müslim, Fezâil 65.
66. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
Çölde yaşayan bedevîlerden bir grup Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem’ in huzuruna geldiler ve:
– Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? diye sordular. Peygamberimiz:
– “Evet” buyurdu. Onlar:
– Fakat biz, Allah’a yemin ederiz ki, onları öpmüyoruz, dediler.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
– “Allah sizin kalblerinizden merhamet duygusunu çıkarıp
almışsa, ben ne yapabilirim ki!” buyurdu.
Buhârî, Edeb 18; Müslim, Fezâil 164.
67. Cerîr İbni Abdullah radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine
göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez.”
Buhârî, Edeb 18, Tevhîd 2; Müslim, Fezâil 66.
68. Cündeb İbni Abdullah radıyallahu anh’den rivayet
edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu:
“Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himâyesindedir. Allah, bizzat himâyesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. Allah, himâyesindeki bir konudan sorguya çektiği kimseyi
cezalandırır, sonra da onu yüzüstü cehenneme atar.”
Müslim, Mesâcid 262.
69. Abdulah İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet
edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu:
“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu
düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren
kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir
sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki
sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu
örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”
Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58.
70. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hiyânet etmez, yalan söylemez ve yardımı terketmez. Her müslümanın, diğer
müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takvâ işte buradadır.
Bir kimseye şer olarak müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi
yeter.”
Tirmizî, Birr 18
71. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Birbirinize haset etmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını
müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine
başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz.
Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık
yapmaz, yardımını kesmez ve onu küçük görmez. –Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki– Takvâ
buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, bir kimseye günah olarak yeter. Her müslümanın kanı, malı ve ırzı,
başka müslümana haramdır.”
Müslim, Birr 32.
72. Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et.”
Bir adam:
– Ya Resûlallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim.
Ama zâlimse nasıl yardım edeyim, söyler misiniz? dedi. Peygamberimiz:
– “Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki
bu ona yardım etmektir” buyurdu.
Buhârî, Mezâlim 4; İkrâh 6.
73. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı altıdır: Karşılaştığın
zaman selâm ver, seni davet ederse git, senden nasihat isterse
nasihat et, aksırınca Allah’a hamdederse “yerhamukellah” de,
hastalandığında onu ziyaret et, öldüğü zaman cenazesinin
ardından git.”
Müslim, Selâm 5

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.