Bayram Fm

Kainatın sırlı anahtarı Besmele ( Besmele’nin Sırları )

Kainatın sırlı anahtarı Besmele ( Besmele’nin Sırları )
428 views
25 Haziran 2020 - 14:27

Kainatın sırlı anahtarı Besmele ( Besmele’nin Sırları )

“Mektubu alan Belkıs, ‘Ey kavmimin ileri gelenleri’
dedi. ‘(bana mühim bir mektup bırakıldı. Süleyman’dan
geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlı-
yor.’” (Nemi Suresi, 27/29-30)
Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona baş-
larız. Bil, ey nefsim, şu mübarek kelime, İslam nişanı
olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı hâl ile vird-i zebanıdır. Bismillah ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne
çok, bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen,
şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle. Şöyle ki: Bedevî Arap
çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile
reisinin ismini alsın ve himayesine girsin tâ şakilerin şerrinden kurtulup hâcâtını tedarik edebilsin. Yoksa, tek
başıyla, hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan
olacaktır.
İşte, böyle bir seyahat için, iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur.

Mütevazii, bir reisin ismini aldı; mağrur almadı. Alanı
her yerde selâmetle gezdi. Bir kâtıu’t-tarîke rast gelse,
der:
“Ben filân reisin ismiyle gezerim.”
Şakî def olur gider, ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile
hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle
belâlar çeker ki, tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu.
İşte, ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Düşmanın,
hâcâtın nihayetsizdir. Madem öyledir; şu sahranın
Mâlik-i Ebedî ve Hâ-kim-i Ezelîsinin ismini al. Ta bü-
tün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisâtın karşısında
titremeden kurtulasın.
Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin
nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip Kadîr-i Rahimin dergâhında aczi, fakrı
en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer ki, askere kaydolur, devlet
namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz.
Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her
şeye karşı dayanır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.