Bayram Fm

Evlilik ve aile ( Müslüman Kadının El Kitabı )

Evlilik ve aile ( Müslüman Kadının El Kitabı )
1.012 views
25 Haziran 2020 - 15:37

Evlilik ve aile ( Müslüman Kadının El Kitabı )

Dinimiz İslâmiyet evlenmeye, huzurlu ve mutlu bir yuva kurmaya çok önem vermiştir. Fert
ve toplumların saadeti evlilik ve geçimli aileyle
sağlanır. Mutlu bir yuva ise iyi bir evlilikle kurulur.
Kitabımız Kur’ân-ı Kerim insanları evlenmeye, iyi
bir yuva kurmaya muhtelif ayetlerle teşvik eder.
Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Kendileriyle mutlu olasınız diye kendi cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet oluşturması, O’nun varlığının delillerindendir.
Şüphesiz bunda düşünen toplum için ibretler
vardır.”

Peygamberimiz yeryüzünde huzur ve saadetin
oluşması, ahlâkî çöküntünün yaşanmaması için
bekârların evlendirilmesini istemiştir. Bir hadisinde
şöyle buyuruyor:
“Size dînî ve ahlâkî yaşantısı hoşunuza giden
kimseler evlenmek için gelecek olursa onları evlendirin. Yoksa yeryüzünde kargaşa ve ahlâkî çö-
küntü olur.”
Evlilik insanı gayrı meşru yollara düşmekten, çe-
şitli hastalıklara yakalanmaktan ve düzensiz bir
hayat yaşamaktan korur. Çünkü kadın-erkek her
açıdan bir birinin yardımcısıdır. Nitekim Cenâb-ı
Hakk şöyle buyuruyor:
“Kadınlar sizin, siz de onlar için birer elbise gibisiniz (Birbirinizi korursunuz).”
Hz. Ali der ki: Allah Resulü bana şunları tembih
etti:
“Ey Ali, üç şeyi sakın geciktirme: Vakti girince
namazı, hazır olunca cenazeyi, kendisine denk
birini bulduğun bekâr kızı (hemen evlendir!)”
Cenâb-ı Hakk Kur’an’da, gönderilen bütün

Peygamberlerin evlenip, çocuk sahibi olduklarını haber verir. Önceki toplumlarda aile müessesesinin ve temiz nesillerin varlığından bahseder. Neslin korunması bakımından evlilik üzerinde
önemle durur. Bir ayette şöyle buyuruluyor:
“Ey Muhammedi Biz senden önce de
Peygamberler gönderdik ve kendilerine eşler ve
nesiller verdik.”
Peygamber Efendimiz de (s.a.v) bununla ilgili
olarak şöyle buyurur:
“Dört şey Peygamberlerin sünnetindendir:
Hayâlı olmak, koku ve misvak kullanmak ve evlenmek.”
Müslüman bu konuda sorumluluğunu çok iyi
bilmeli ve Allah Resulü
1 nün yolundan ayrılmamalıdır.
Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki:
“Evleniniz! Çünkü ben sizin çokluğunuzla övüneceğim.”
Evlenmede devamlılık esastır. İslâm’da geçi
ci evlilik yoktur. O halde yuvanın temeli sağlam
atılmalıdır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz
şöyle buyuruyor:
“Kadın dört şey için nikâhlanır: Malı, nesebi, gü-
zelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç de mutlu
ol.”
İnançlı, ahlâkı güzel olan geçimli olur. Şüphesiz
ki evlenenler arasında denklik de önemlidir. Evlenilecek erkek yahut kadının kimliği, soyu araştı-
rılmalıdır. Fiziki durumu nazarı dikkate alınmalıdır.
Bununla birlikte dindar olması ön plânda tutulmalıdır.
Hz. Enes anlatıyor: “Mugire İbnu Şube bir kadınla evlenmek istemişti. Resûlullah (Aleyhi’s-Salâtu
ve’s-Selâm) kendisine:
“Git önce onu bir gör! “Bu, aranızdaki ülfet ve
sevginin devamı için daha uygundur” buyurdu.
O da öyle yaptı ve evlendiler.”
Evlenecek olanların birbirini görmesi gerekir.
Ancak bu baş başa kalmak, yemek içmek, gezmek şeklinde asla olmamalıdır.
Evliliklerde her iki tarafın görüşü ve izni alınmalı

buna göre karar verilmelidir. Zorla yapılan evliliklerin devamlı olmayacağı ve daha sonra sıkıntı
vereceği iyi bilinmelidir.
Taraflar evliliklerini ilân etmeli, evlendiklerini eş.
dost ve akrabalar bilmelidir. Düğünler sevinç
günleridir. Eğlenmek caizdir. Ancak iyi bir yuvanın
temeli dinî konuşmalarla, Kur’ an ve ilâhiler okuyarak, atılmalıdır. Allah-u Teâlâ’mn hoşuna gidecek bir yol takip edilmelidir. Düğünler sade ve az
masraflı olmalıdır.
Eşler, kurdukları yuvanın yıkılmaması için gayret
etmelidir. Her iki taraf da görevini bilmelidir. Hoş
görü, karşılıklı saygı, sabır ve bağışlamanın bulunduğu yuva tehlikelere karşı her zaman dayanıklıdır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.