Bayram Fm

Besmele’yi Anlamak ( Besmele’nin Sırları )

Besmele’yi Anlamak ( Besmele’nin Sırları )
874 views
25 Haziran 2020 - 14:23

Besmele’yi Anlamak ( Besmele’nin Sırları )

Kur’an’ı bir siteye benzetirseniz, bu muhteşem bir siteye giriş kapısı Fatiha’dır diyebiliriz.
Fatiha eğer Kur’an sitesinin kapısıysa, bu kapının
anahtarı da besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim
anahtarıyla bu kapıyı açarsınız. Besmelenin yalın anlamı : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…
B harfi Besmelenin sırrı da burada gizli. Besmelenin
tüm hikmetini o B harfi vermektedir. Çünkü besmele
hayatı Allah’a bağlayan bir köprüdür. Besmele eşyayı
kutsala bağlayan bir bağdır. Besmele yüreği Rabbine
bağlayan bir kablodur. Besmele dünyayı ukbaya bağlayan, geçiciyi kalıcıya bağlayan, eşyayı yaradana, mahluku Halık’a bağlayan muazzam bir bağ…
Besmele bu anlamıyla bir hayat felsefesidir. Besmeleli insan Allah’lı insandır. Bir işe başlarken Efendimiz
(s.a.v.) onun için besmele çeker ve bize de çekilmesini
tavsiye ederdi.Besmele ile başladığımız bir iş Allah’a ısmarladığımız bir iştir. Bir işe başlarken besmele çekmenizle siz şunu söylemiş oluyorsunuz:

1- ‘’Ben bu işimi Allah ile birlikte yapıyorum. O’nsuz
düşünemiyorum. ‘’
2-‘’Ben bu işimi Allah sayesinde yapıyorum. O’ndan
aldığım güç, akıl, nimet, beden vs sayesinde yapıyorum. Eğer O bu nimetleri bana vermemiş olsaydı ben
bunu yapamazdım.’’ Demektir. Bu manada besmele bir
teşekkürdür.
3- Başka bir anlamıyla ‘’Ya Rabbi senin yardımını istiyorum.’’ Duasıdır. ‘’Ya Rabbi ben bu işi yapıyorum ve
yaptığımı sana haber veriyorum ki, sen yardım edesin,
yetişesin, el atasın’’ demektir.
Onun için günaha besmele çekilmez. Niçin? Allah’ın
razı olmadığı şeye Allah’ın adıyla başlanmaz. Hayatı
besmeleli olan bir insan, hesabı verilecek bir hayat ya-
şamış demektir.Allah ismi özel bir isimdir.
Kur’an’ı Hakim’ de iki bini aşkın sayıda Allah’ın en
çok geçen adıdır. Ve bu ad Allah ‘ın özel adı olması hasebiyle Allah’ın tüm güzel isimlerininde kendisine sıfat
olduğu bir mevsuftur. (Mevsuf : Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş. Sıfat tamlamarında tamlanan…)
Er Rahman: Sıfatı müşebbehedir arap dilinde. Bu bir
şeyin özünü ifade eder. Yani, ‘’bu kimdir?’’ sorusuna

verilen bir cevaptır.‘’Allah kimdir?’’ diye sorsanız eğer,
Cenabı Hak kendisini bize ‘’Rahman’dır’’ diye tanıtı-
yor. Onun için Er Rahman ismi de Allah’a hastır. İnsana verilemez. Er Rahman özel bir isimdir ancak tecellisi tüm alemi kapsar. Allah Rahman ismi sayesinde
yerlere, göklere lütfeder. Rahman isminin kapsamında
yalnız mü’minler değil kafirlerde vardır. Yalnız canlı-
lar değil, cansızlarda vardır. Yalnız şuurlular değil, şuursuzlarda vardır. Yani Allah Rahman ismi sayesinde
gökleri tutmakta, hayvanları yaşatmakta, ağaçları otları
ve tüm alemi, varlığı ayakta tutmaktadır. İşte Rahman
isminin bir tecellisidir.
Rahim ismi; o ise Allah’ın fiili sıfatına dalalet eder.
Rahman zatına dalalet eder. Yani :’’Ey Allah’ım sen
kimsin?’’ sorusuna ‘’Rahman’dır’’ cevabını verebilirsiniz.
Peki ‘’Rahim’dir’’ cevabı hangi soruya verilebilir?
‘’Ey Allah’ım, sen yaptığın işi nasıl yaparsın?’’ sorusunun cevabıdır. Yani:
’’Rahmetle yaparım, Ben Rahman’ım, acıyanım,ben
Rahmetliyim, ben merhametliyim, ben şefkatliyim, ben
severim. Yaptığım işide rahmetle yaparım. Muamelemi
rahmetle yaparım…”

Onun için Rahim ismi fiilidir. Rahman ismi zatidir.
Öz varlığına yönelik bir sıfattır, boyuttur Rahmet. Ama
Rahim Allah’ın fiiline müteallıktır. Yaptığı her bir şeyi
rahmetle yapar, demektir. Bunun için Allah zatında
rahmetli, fiillerinde merhametlidir. Biz besmeleyi bu
manada şöyle tercüme edebiliriz: Rahman özelliğiyle
tüm yarattıklarına merhametle muamele eden Allah’ın
adıyla…
Besmele sadece Muhammed ümmetine has bir cümle değil, bir anahtar değil, önceki islam peygamberlerinin de kullandığı bir anahtardır. Nuh A.S. ‘da gemiye binerken ve tüm inananlarını gemiye alırken, gemi
hareket etmeden gemiyi bu cümle ile hareket ettiriyor.
Buradan anlaşılıyor ki, insanlık tarihi boyunca islam
peygamberlerinin tümü besmeleyi bir anahtar olarak
kullanmıştır. Bu bize neyi ifade eder? Şöyle ki Evrensel
değişmez değerlerin öbür adı olan İSLAM’ın değişmez
değerlerinden biri de besmelenin verdiği bakış açısıdır.
Yani;
1— Allah insanın her bir işine karışır.
2— İnsan eğer Allah’ın yardımını istiyorsa Allah ile
başlamak durumundadır.
3— İnsan yaptığı her bir şeyde Allah’a olan borcunu

hatırlamak ve ona teşekkür etmek durumundadır.İşte
bu insanlığın değişmez değerlerinden birinin, değişmez
bir göstergesidir.
İlk inen ayet besmeleyi emrederek başlıyordu. Alak
suresi ilk ayet:
’’Yaratan Rabbi’nin adıyla oku!’’
Demek ki peygambere ilk indirilen ayet besmele ile
başlamasını emrediyor. Yani besmele ile başlamıyor,
ama besmeleyi emrediyordu. İşte peygamber bu emri
tutarak Kur ‘an okumaya besmele ile başladı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.