Bayram Fm

Besmelenin Mümine Kazandırdıkları ( Besmelenin Sırları )

Besmelenin Mümine Kazandırdıkları ( Besmelenin Sırları )
772 views
25 Haziran 2020 - 14:40

Besmelenin Mümine Kazandırdıkları ( Besmelenin Sırları )

Besmele şuuru, bize şu anlayış ve davranışları kazandırır (kazandırmalıdır) : Müslümanın her işi Allah’ın
adıyla ve O’nun emir ve müsaadeleri doğrultusunda
olmalı. Müslümanın her işinde ’evvel Allah’ olmalı.
Yani mü’min, başlayacağı işi yapıp yapmama konusunda önce Allah’a danışmalı. Harama besmele çekilmeyeceği için, besmele çekemeyeceğimiz hiçbir işe
girişmemeliyiz. ’ Besmelesiz iş ebterdir, yok olmaya
mahkûmdur’ (İbn Mâce, hadis no: 1894) hadisinden
anlıyoruz ki besmelesizler ve onların düzenleri devrilip
yıkılmaya mahkûmdur.
Kesilirken besmele çekilmeyen her hayvan murdardır,
pistir. Besmeleyle ve besmele doğrultusunda olmayan
her düşünce, fikir, iş ve düzen de murdar ve leş hükmündedir. Besmele Allah’tan yardım dilemedir. Allah
ise, ancak Kendi yolunda olanlara yardım eder.
Müslüman, her türlü davranışa İslâmî ölçüler ışığında
başlamalı, eylem, hizmet ve faâliyet yaparken ilâhî rah

met ve merhamet üzere bulunmalıdır.
Besmele bu bilinci yansıtmalıdır. Müslüman, bütün
düşünce ve davranışlarında merhametle hareket etmek
zorunda olduğunu besmeledeki rahmetle ilgili iki sıfatla
idrak etmelidir.
Müslüman, besmeleyi hayatının tamamına yansıtmalıdır. Şuursuz bir şekilde söylenen besmelenin, istenen
faydayı sağlamayacağını bilmelidir.
Besmele, müslümanın elini attığı her işte, adımını attığı her yolda Allah ile beraber olduğunun, O’nun yardımıyla iş yaptığının şuurunda olmasını sağlar/sağlamalıdır.
Besmelenin her işte sürekli tekrar edilmesi, Allah’ı zikir olduğu gibi, müslümanın Allah’la rahmet üzerine iş
yapacağına, O’nun izin verdiği şekilde davranacağına
dair sözleşme yenilemesidir.
Besmele, her işte Allah’tan yardım istemenin gereklili-
ğini, başarı ve zaferin Allah’a ait olduğunu unutmamak
demektir. Besmeleyle, yapılan işi kendi adımıza, fakat
Allah’ın ismi ve izniyle, Allah’tan yardım dileyerek yaptığımızı belirtiyoruz. Allah’ı yücelterek başladığımızda o
iş, Allah için oluyor. O’nun dini için yapılan bir gayret

şeklini alıyor. Şeytanın iğvâsına karşı direnme bilinci yenileniyor.
Her işe besmeleyle başlamak hayatı anlamlandırıyor.
Allah’ın sözünü toplum hayatının dışına iten kökten
laik anlayış reddedilmiş, tüm müşrikler ve putperestlere
muhâlefet etmiş oluyor. Mü’minler istiâze ve besmelenin şuuruna erdikleri gün, yeryüzünde hiçbir tâğutî iktidar gücünü muhafaza edemez. Çünkü eûzübesmeleyi
duyan şeytan ve tâğut çılgına döner, mahvolur.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.