Bayram Fm

Aşure Günü ( Mübarek Gün ve Geceler )

Aşure Günü ( Mübarek Gün ve Geceler )
254 views
25 Haziran 2020 - 17:22

Aşure Günü ( Mübarek Gün ve Geceler )

Hâkim Ebû Hasan Ali b. Hüseyin Serdarı, Ebû
Cafer Ahmed b . Hâtem, Yâkub b. Cündüb, Hamid
b. Âdem, Habib b. Muhammed ve babası, İbrahim
Saiğ, Meymun b. Mihran, Abdul-lah b. Abbâs (r.a.)
yolu ile gelen bir rivâyete göre, Resulullah (s.a.v.)
şöyle buyurdu:
“Bir kimse, muharrem ayının aşûre günü oruç
tutarsa, Allahü Teâlâ o kimseye on bin melek sevabı
ihsan eder.
Bir kimse muharremin aşûre gününde oruç tutarsa
Allahü Teâlâ o kimseye on bin hac ve umre yapanın
sevabı ile on bin şehit sevabı verir.
Bir kimse, aşûre günü bir yetimin başını okşarsa,
ondaki her kılın sayısınca Allah o kulun derecesini
yükseltir.
Bir kimse, aşûre akşamı bir mü’mine iftar ettirirse,
bütün Muhammed ümmetine iftar yemeği vermiş ve
onları doyurmuş gibi olur.”
Dediler ki:
– Yâ Resulullah! Allahü Teâlâ aşûre gününü diğer
günlere nazaran gerçekten üstün kılmış.
Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Evet, öyledir. Allahü Teâlâ yerleri ve gökleri o
gün yarattı. Dağları aşûre günü yarattı. Denizleri
aşûre günü yarattı. Levhi ve Kalemi aşûre günü
yarattı. Âdem’i aşûre günü yarattı. Havva’yı aşûre

günü yarattı. Cenneti aşûre günü yarattı ve Âdem’i
cennete aşûre günü koydu.
Hz.İbrahim (a.s.) aşûre günü doğdu. Allah, onu
aşûre günü ateşten kurtardı. Ona oğlunu kurban
etme emrini aşûre günü verdi. Oğluna karşılık
kurbanı aşûre günü indirdi.
Firavun, denizde aşûre günü boğuldu. Hz.
Eyyûb’un (a.s.) belâsı aşûre günü kalktı. Allahü Teâlâ,
Hz.Âdem’in (a.s.) tevbesini aşûre günü kabul etti.
Hz.Dâvud’un (a.s.) hatasını aşûre günü bağışladı.
Hz. Süleyman’ın (a.s.) mülkünü aşûre günü verdi.
Hz. İsâ (a.s.), aşûre günü doğdu, Hz.İsâ (a.s.) ve Hz.
İdris (a.s.) aşûre günü semâya yükseldiler. Kıyamet,
aşûre günü kopacaktır.”
Muhammed b. Fazl, Muhammed b. Cafer, İbrahim
b. Yûsuf, Müseyyeb b. Ebû Bekir yolu ile gelen bir
rivâyette İkrime (r.a.) anlattı:
“Aşûre günü, Âdem (a.s.)’ın tevbesinin makbul
olduğu gündür. Nuh (a.s.), gemisinden o gün indi ve
şükür için o gün oruç tuttu. Firavun o gün boğuldu.
Benî İsrail’e o gün deniz yarıldı ve o gün oruç tuttular.

Eğer gücün yeterse o günü oruçlu geçir. O günün
orucunu kaçırma.”
Muhammed b. Fazl, Muhammed b. Cafer, İbrahim
b. Yûsuf, Süfyân, İbrahim yolu ile gelen bir rivâyette,
Muhammed b. Meysere şöyle diyor:
Bir kimse aşûre günü ev halkına bolluk gösterirse,
bütün sene Allahü Teâlâ ona bolluk ihsan eder.
Süfyân-ı Sevrî (rah.a.) bu rivâyet üzerine buyuruyor
ki:
– Bu işi denedik, söylendiği gibi bulduk.

Saîd b. Cübeyr, İbn Abbâs (r.a.)’dan naklen anlattı:
Resulullah (s.a.v.), Medine’ye geldiği zaman
Yahudilerin aşûre günü oruç tutuklarını gördü. Bu
durumu onlara sorunca şöyle dediler:
“Bugün, Allahü Teâlâ, Musa’ya ve Benî İsrail’e
yardım etti. Biz bugüne hürmet ve saygı için oruç
tutarız.”
Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Musa’ya biz sizden daha ziyade sahibiz.”
Ve o gün için oruç tutma emrini verdi. Bugünün
ismi üzerinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür:
Bazıları da şöyle dediler:
Allahü Teâlâ bu ümmete on ikramda bulundu. Bu
on ikramın onuncusu da bugündür. Bu yüzden ona
“Aşûre” adı verildi.
Şöyle ki:
1. Allahü Teâlâ bu ümmete Recep ayını ikram etti.
Bu ay “Allah’ın suç ve günahları bağışlama ayı”
diye anılır ki, bu ümmete bir ikramdır. Diğer aylara
nisbetle bu ayın üstünlüğüne misal, bu ümmetin
diğer ümmetlere üstünlüğü gibidir.
2. Şaban ayı Allah’ın ümmete başka bir ikramıdır.
Bu ayın diğer aylara nisbetle üstünlüğü, Resulullah’ın
diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir.
3. Ramazan ayıdır. Bu ayın diğer aylara nazaran

üstünlüğü Allah’ın yaratılmışlara olan üstünlüğü
gibidir.
4. Kadir gecesidir. Bu gece, içinde kadir gecesi
bulunmayan bin aydan hayırlıdır.
5. Ramazan bayramı günüdür ki, o gün mükâfat
günüdür.
6. On günler. Bugünler, Allah’ı zikir günleridir.
7. Arefe günüdür. Bugün oruç tutmak, iki senelik
oruca bedeldir.
8. Kurban günüdür. Bugün, Allah’a yakınlık
günüdür.
9. Cuma günü. O, günlerin efendisidir.
10. Aşûre günüdür. Bugünde oruç tutmak, bir
senelik oruca bedeldir.
Sayılan bu vakitler, bu ümmete ikram edilmiştir.
Sebebi, günahlarına keffâret olsun ve onları hatadan
temizlesin.
Hişam b. Urve, babasından naklen Hz. Âişe
(r.anhâ)’ın şöyle dediğini rivâyet ediyor:
Aşûre günü geldiğinde, cahiliyet devrinde, Kureyş
o günü oruçla geçirirdi. Mekke’de iken Resulullah
(s.a.v.) de o gün oruç tutardı. Medine’ye gittiği
zaman, ramazan orucu farz oldu.
Bu arada, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Aşûre günü orucunu tutmakla emrolundum.
İsteyen o gün oruç tutar, istemeyen de tutmaz.”
Âişe (r.anhâ) buyuruyor ki:
Aşûre, muharremin dokuzuncu günüdür. Bazıları
da, muharremin on birinci günü olduğunu söyler.
Ancak, çoğunluğun görüşü şudur:
Aşûre günü, muharrem ayının onuncu günüdür.
Her şeyin en iyisini Hazreti Allah bilir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.