Bayram Fm

Abdülkadir Geylani’den Besmele-i Şerif Duası ( Besmelenin Sırları )

Abdülkadir Geylani’den Besmele-i Şerif Duası ( Besmelenin Sırları )
5.031 views
25 Haziran 2020 - 14:32

Abdülkadir Geylani’den Besmele-i Şerif Duası ( Besmelenin Sırları )

Bismillahirrahmanirrahim..,
Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim..
Ve bi hurmeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi fadlı bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi azameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi celali bismillahirrahmanirrahim ,
Ve bi cemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi heybeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi menzileti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi melekuti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ceberuti bismillahirrahmanirrahim,

Ve bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi senai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi behai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi sultani bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi beraketi bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi quvveti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi qudreti bismillahirrahmanirrahim,
İrfa’ kadri veşrah sadri ve yessir emri..
Verzuqni min haysü la yahtesibü…
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad
ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil ızzeti ve celalil
heybeti ve ceberutil azameti en tec’aleni min ıbadikes
salihıyn…
Ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun…
Bi rahmetike ya erhamerrahımin ve en tusalliye ala
seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muham

medin vef’al li…
(Burada hacetinizi söyleyebilirsiniz…)
* * *
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM;
(Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla),
Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım,
Cellellahu…
Bismillahirrahmanirrahim’nin hakkı,
Bismillahirrahmanirrahim’nin hürmeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin fazileti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin azameti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin yüceliği,
Bismillahirrahmanirrahim’nin güzelliği,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kemali,
Bismillahirrahmanirrahim’nin heybeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin yeri (Allah’ın yanındaki
kıymeti),

Bismillahirrahmanirrahim’nin gücü (kuvveti),
Bismillahirrahmanirrahim’nin celaleti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin ululuğu,
Bismillahirrahmanirrahim’nin övgüsü,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kıymeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kerameti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin büyüklüğü,
Bismillahirrahmanirrahim’nin bereketi,
Bismillahirrahmanirrahim’nin izzeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kuvveti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kudreti (hürmeti),
Bismillahirrahmanirrahim’nin sırrı,
Bismillahirrahmanirrahim’nin değeri için; değerimi
yükselt, gönlümü ferahlat, işlerimi kolaylaştır, faziletin
ve cömertliğinle bana hesapsız rızık nasip eyle.
Ey Kaf,He, Ye, Ayn, Sad, Ey Ha, Mim, Ayn , Sin,
Kaf, yüceliğinin şanı ve yüceliğinin heybeti, büyüklü-
ğünün şifası hürmetine beni “Kendileri için korku ve

üzüntü olmayan” Salih kullarından Eyle.
Rahmetin ve merhametin hürmetine ya Erhamerrahimiyn. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa
(sallallahu teala aleyhi alihi ve sellem)’ya ve onun ehline merhamet eyle. Amin Ecmain.
-Der ve ihtiyacı doğrultusunda niyet ederek Dua eder.
(Virdi bitirdikten sonra Allah’tan dilediği gibi ister. Mesela, hastalığıma şifa ver Allah’ım gibi…)
Besmele (Virdi) Zikrinin Faydaları:
Bu dua, Abdülkadir Geylani Hazret’ine aittir.
Okuyan kimseler evliyalar divanına kaydolunur.
Okunuş şekli şöyle:
Seher vaktinde kalkılır ve 786 defa “Bismillahirrahmanirrahiym” denir. Hemen ardından Hazreti Peygamber Efendimize, SalAllahu Aleyhi ve Sellem, 133 defa
salat u selam getirilir.
Daha sonra da bu dua okunur…
Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri’ne ait olan bu
duayı okumaya devam etmekle, bir çok sırlara vakıf ol

dugunuzu musahede edeceksiniz insaAllah . M. Ahzab, Şazeli,337
Eğer bu virde her gece devam edersen evliyalar arasına dahil olursun. İsmin mutlu insanlar ismi arasında
olur, ömrün boyunca duası makbul olanlardan olursun.
Cenneti görmeden, meyvelerinden tatmadan, nehirlerinin sularından içmeden dünyadan ayrılmazsın.
Bu şekilde sana verilen nimete (hazineye) sahip
çık,Şüphesiz, Allah (celle celalehu)’a yemin ederim ki!
bu karlı bir ticarettir. Muhakkak ki!
Bütün bunlar, tecrübe edilmiş ve doğruluğu ortaya
çıkmıştır.Şayet gecenin son üçte birinde uyanamazsan
o zaman virdi ve duayı sabah namazının sünneti ile
farzı arasında oku. Eğer bu zamanda da uyanamazsan
sabah namazının farzından sonra okursun.
Eğer bu vakitte de uyanamazsan Allah’tan şu acınacak halin için lütuf ve merhamet dile. Allah celle celalehu, en doğrusunu bilir.
Sallallahu ala Seyyidina Muhammed’in ve ala Alihi
Sahbihi ve Sellem…

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.