Bayram Fm

Kadının Süslenmesi Caiz midir ?

Kadının Süslenmesi Caiz midir ?
487 views
10 Haziran 2020 - 17:32

Kadının Süslenmesi Caiz midir ?

Kadın takması helâl olan zinet ve süs eşyalarını evinde
kocasına karşı takınmak ve evden dışarı çıktığında yabancı erkeklere göstermemelidir. Kadınlar içinde ziynetini
açmasında her ne kadar bir sakınca yoksa da hu hal
bazı zararlı neticeler doğurabilir. Çünkü onları gören fakir
kadınlar kocalarına giderek aynı şeyleri kendilerine almalarını isteyebilirler ki bu halde ailevi geçimsizliklere sebep

olabilir, öyle olmasa bile,
– Allah onlara veriyor da, bize vermiyor, diyerek Allah’a
isyan edebilir ve günahkâr olabilir. Yahutta hırsızlıklara sebep olur. Bu sebepledir ki kadınlar ziynetlerini mümkün
mertebe kadınlardan da gizlemelidirler.
Ulu Allah (c.c) buyuruyor ki:
«Zinetlerini (elbise, yüzük, küpe, gerdanlık, taç, bilezik
v.s.) açmasınlar. Ancak bunlardan görünmesi zarurî olanlar müstesnadır. (Nur Sûresi, âyet: 31)
Parmaktaki yüzüğün bazı durumlarda açılarak görülmesi zarurettir. Âyetteki ziynetin mahiyeti hususunda ulema ihtilafa düşmüşlerdir.
Bu ziynetten murat acaba esas yaradılışta olan güzellik
midir?
Yoksa elbise, kına, tüzük, küpe, taç, bilezik ve buna
benzer şeyler midir? İhtilâf edilen husus da zaten budur.
Fahri Razi’nin açıklamasına göre ayet her iki ziyneti de
içine alıyor. Çünkü süs, kadının güzelliğini gösteren ve yabancı erkeklerin rağbetini celbedecek şey olduğundan
bu yaradılışında da olabilir, sonradan da olabilir.
Her ikisi de süslenmeye dâhil olduğundan kadınların
gerek süs ve gerekse güzelliklerini göstermeleri yasaklanmıştır. El, ayak ve yüz gibi uzuvlar bu yasaklamanın dı-
şındadır.
Çünkü kadının gerek çalıştığı sırada ve gerekse, başka
şeyler yaptığı sırada bu uzuvların görülmesinde zaruret

vardır. Dinimiz buna müsaade etmiştir.
Kadına süslerini göstermesi nasıl haram ise süslerini
gösteren bir kadına başka erkeklerin bakması da öylece
haramdır. Âyet buna mani olmak için kadınlara örtünmelerini emrediyor.
Kadın süslerini insanlardan on iki sınıfa gösterebilir ki
Cenâb-ı Hakk o onikisinin kimler olduğunu şöyle açıklıyor:
«(Müslüman kadınlara söyle) Süslerini kendi kocalarından yahut kendi oğullarından yahut kocalarının
(başka kadınlardan olma) oğullarından, yahut kendi erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut ellerindeki cariyelerinden, yahut (şehvet ve
kadın) ihtiyacı olmayan sadece ekmek peşinde koşan
hizmetçilerden, yahut henüz kadınların gizli yerlerinin farkına varmamış çocuklardan başkasına göstermesinler.»
(Nur Sûresi, )

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.