Bayram Fm

İslamda Kına Gecesi Ve Zamanı (Eğlence Gecesi)

İslamda Kına Gecesi Ve Zamanı (Eğlence Gecesi)
306 views
10 Haziran 2020 - 15:26

İslamda Kına Gecesi Ve Zamanı (Eğlence Gecesi)


Düğünlerde, dini ve ahlaki usullere riayet etmek lazımdır.
Bilhassa içki ve gayri meşru çalgı bulunmamasına, kadınlarla erkeklerin, bir mecburiyet olmadan karışmamalarına titizlikle gayret edilmelidir.
Düğün bir şenlik, neşe ve sevinç sebebi olduğundan,
gerek evlenecek erkek (güveyi) için. Zamanı (eğlence
gecesi) yapmak, gerekse gelin olacak kız (gelin) için,
kına yakmak üzere kına gecesi tertip ederek arkadaşları
tarafından eğlendirmek, neşe ve sürür vermek güzel bir
adet ise de, meşru ve itidal üzere olmalı, aşırılığa kaçarak Allah (c.c)’in ve Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in menettiği şeyleri yapmamalıdır.
Meselâ, bazı beldelerde örf ve adet olarak gerek kız
ve gerekse erkek taraftarları zamanlı (eğlence gecesi) ve
kına gecesi, bir Mevlid-i şerif cemiyeti tertip ederek, çay
ve çetnevir (kuru ve yaş meyve) ziyafeti vererek o geceyi

kutlarlar ki, ne güzel bir adettir.
Malumdur ki, böyle manevi olan cemiyetlerden, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Yüce Ruhaniyetleri haberdar
olarak teşrif eder ve Allah (c.c)’in birçok melekleri işrak
ederler. Elbetteki onların işrak ettiği cemiyetlere de Cenabı Hakk’ın nuru, feyzi, rahmeti tecelli ederek O evde ve
düğünde uğur ve bereket, sevgi ve muhabbet, saadet
ve selamet meydana gelir. Aynı zamanda sinirsiz manevi sevaplar alınmış olur.
Bazı yörelerde ise. Tef ve ona benzer şeyler çalınmak
suretiyle eğlence tertip ederek o geceyi geçirirler. Evet,
Asr-i Saadet’te ve düğün cemiyetlerinde def ve ona
benzer şeyler çalınır, şiirler söylenirdi.
Nebi (a.s) bir hadis-i şeriflerinde:
“Nikâhı, camilerde kıyarak ilan edin. Bu ilan sebebiyle,
def çalın” buyurmuşlardır.
Diğer bir Hadis-i şeritlerinde: “Helâl ile haram (zina) arasında ki fark, nikâh kıymak, şenlik yapmak ve def çalmaktır.” buyurmuştur.
Düğün cemiyetlerinde def ve ona benzer şeylerin çalınmasında; âlimler irttifak etmişler ve caiz görerek, nikâh
ilan edilmiş oluyor demişlerdir. Görülüyor ki, İslâm dini.
Düğün cemiyetlerinde, bayram ve diğer şenliklerinde
meşru eğlencelere mani olmadığı gibi. Özellikle bunlara önem verir. Çünkü milli şuur ve heyecanın meydana
gelmesi ve devamı, bir cemiyet için lüzumludur. Onun

için her mü’min, her şeyde olduğu gibi, gerek düğün ve
gerekse diğer şenliklerde; İslâm ahlâkına ve kaidelerine
uygun şekilde, eğlenceler tertip etmeli ve fazla aşırılığa
kaçmamalıdır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.