Bayram Fm

HER İŞE BESMELE İLE BAŞLAMAK

HER İŞE BESMELE İLE BAŞLAMAK
107 views
10 Haziran 2020 - 17:36

HER İŞE BESMELE İLE BAŞLAMAK

Her Müslüman erkek ve kadın gerek kendi evlerine ve
gerekse başka bir haneye girip çıkarken, herhangi bir şey
alıp verirken, herhangi bir iş görürken, elbise giyip çıkarırken, kapıyı açıp örterken, yemek pişirip, sofrayı tanzim
ederken hülâsa her iş ve gücünde «EUZU BESMELE» ile ve
edebe riayet ederek yapmalıdır.
Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.):
«Allah-u Teâlâ bana bildirdiği şeylerden size de bildirmemi ve sizi edeplendirmemi bana emretti. Evinizden
içeri gireceğiniz vakit Allah’ın ismini anın (Besmeleyi unutmayın) ki, şeytan menzillerinizden uzaklaşsın.
Sizden birinizin önüne bir yiyecek konulduğu zaman
Allah’ın adını ansın (besmele çeksin.) ki şeytan rızıklarınızda size ortak olmasın..» buyurmuştur.
Daima evinden dışarıya çıkarken: «Bismillâhi
Hasbiyallâhu Tevekkeltü alâllahi la havle velâ kuvvete illâ
billahi» duasını okumalı.
Bir Hadisi Şerifte Peygamberimiz (s.a.v.):
«Sizden bir kimse evine girmek isteyince şeytan o haneye girmek için kendisini takip eder.
Fakat eve girerken besmeleyi şerifeyi okur ise şeytan
(benim için bu eve girmek yoktur) diye üzüntü içinde geri
döner.» buyurmuşlardır.

Yukarıdaki hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere bir kimse evine girerken besmele-i şerifeyi çekmezse kendisini,
takip eden şeytan da onunla beraber evine girer.
Elbette ki şeytanın eve girmesinden maksadı, gerek erkek ve gerekse kadının kalbine vesvese vererek aralarını
açmak, sevgi ve birlik bağlarını gevşeterek huzursuzluk
çıkarmak ve böylece aile yuvasını yıkmaya çalışmaktır.
Göze görülmeyen, fakat vehim ve hayalleriyle insanoğlunu doğru yoldan saptıran şeytanın hedefi karı koca
arasına girerek aile ocağını yıkmak ve cemiyetin nizam
ve intizamını bozmaktır.
İşte her Müslüman erkek ve kadın gerek kendi evine ve
gerekse başkalarının evlerine girip çıkarken kapıyı açıp
örterken, herhangi bir iş görürken bir şey alıp verirken,
hülâsa her iş ve gücünde «Besmele-i Şerifeyi» okursa ve
bunu, devamlı yaparsa, şeytan o kimselere yaklaşamaz,
evlerine de giremez. Şeytanın girmediği evlerde ise saadet ve selâmet, ülfet ve muhabbet, feyiz ve bereket olur.
Bütün bu durumlar göz önüne alınır, uygulanırsa, evlilikte
mutluluğun olmaması söz konusu olmaz.
Cimaya başlarken “besmele” çekerek,hadîste ge-
çen “Bismillâh, Allahümme cennibnâ`ş-Şeytâne ve
cennibi`ş-Şeytâne mâ-razektenâ” duasını okuması müstehaptır ve cimanın edeplerindendir. ( Buhârî, bed`ulhalk 11; Müslim, talak 6, nikâh18)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.