Bayram Fm

ALLAH’I (C.C) ZİKRETMEK

ALLAH’I (C.C) ZİKRETMEK
851 views
10 Haziran 2020 - 17:40

ALLAH’I (C.C) ZİKRETMEK


Allah Tealâ’ya iman etmek ve O’na zikirde bululmak insanın en başta gelen görevlerindendir. Bu görev Cenâb-ı
Hakk tarafından verilmiştir. Müslüman’ın Allah’ı çokça zikretmesi Hz. Allah’ın bir emridir. Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Allah’ı çok zikreden erkek ve kadınlara Allah (Celle
Celâluhû) mağfiret ve büyük mükâfat hazırladı.”
Melekler gece gündüz Hazreti Allah’ı zikrederler. Göklerde ve yeryüzünde bulunan her şey onu tesbih eder. Gü-
neş, ay, yıldızlar, hayvanlar, kuşlar, ağaçlar, dağlar, taşlar
hep onu zikreder.
Fakat bizim bunu anlayacak kapasitemiz olmadığı
için bilememekte, duyamamaktayız. Bu hakikat Kur’ân-ı
Kerim’de şöyle bildiriliyor:
“O’na yedi gök ve yer ve onlarda olanlar tesbihte bulunurlar. Hiç bir şey yok ki o’nu hamd ile tesbih etmesin.
Fakat siz onların bu tesbihini anlayamazsınız. Şüphesiz O
halimdir, gafurdur.”
Başka bir âyette ise şöyle buyuruluyor:
“Görmedin mi, göktekiler, yerdekiler, havada kanatlarını
çırparak uçan kuşlar hep Allah’ı tesbih ediyorlar. Bunların
her biri duasını da tesbihini de biliyor. Allah da yaptıklarını
bilir.”

Mademki kâinatta bulunan her şey Allah’ı zikrediyor,
O’nu anıyor, tesbih ediyor, öyleyse bu görevi öncelikle
insan yerine getirmelidir. Çünkü en güzel nimetler, en iyi
özellikler ona verilmiştir. Akıl, fikir, imkânların birçoğu, sayı-
lamayacak kadar üstünlük hep onda vardır. Bütün kâinat
onun emrine verilmiştir. Ahirette de en güzel nimetler onu
kazanabileceklerin olacaktır. Resûlullah (Sallallâhu A-leyhi
ve Sellem) şöyle buyuruyor:
“Allahu Teâlâ hazretleri (Kıyamet günü) şöyle seslenir:
“Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!”
Cenâb-ı Hakk buyuruyor:
“Kim beni zikretmekten yüz çevirirse, şüphesiz onu dar
bir hayat yakalar.”
Allah Tealâ’yı zikretmekten uzak yaşayan kimseye şeytan musallat olur. Onu günahların içine daha da çeker.
Daha sonra bunalıma düşürür. Gerçek mü’min, evinde,
iş yerinde, sokakta, herhangi bir vasıta içinde Allah’ı zikretmekten asla geri durmaz. Cenâb-ı Hakk şöyle buyuruyor:
“Onlar ki, ayaktayken de, yanları üzerine yatarken de
Allah’ı zikreder, göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederek: “Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Bizi
cehennem azabından koru” diye dua ederler.”
Her hangi bir alışverişin, ticaretin ve çalışmanın Müslü-
manları zikirden ve namazdan alıkoymaması gerektiğini
ise şu âyeti kerime bildiriyor:

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.